Добре дошли в сайта на Извор-П ООД

„Извор П”ООД” обявява процедура за определяне на изпълнител чрез “Избор с публична покана” по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016, във връзка с изпълнение на Договор BG16RFOP002-2.001-0884-С01 „Подобряване на производствения капацитет в „Извор П”ООД”, с предмет:  

„Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "ИЗВОР-П" ООД”

Определен е 13 дневен срок за събиране на офертите считано от 14.09.2016 г.

вижте условията за кандидатстване за обявата

Основните клиенти на „Извор-П“ ООД са международни компании с вече утвърдено място на европейския и световен пазар.

„Извор-П“ ООД притежава опит, потенциал и свободен капацитет да отговори на специфичните изисквания на настоящите и бъдещи клиенти.

„Извор-П“ ООД притежава сертификат за качество ISO 9001:2008.

Наименование на проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност , настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID 19
Проект и главна цел :Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID 19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 и стабилност на работните места.
Номер на договор: BG16RFOP002 2.073 7068 C01
Бенефициент ИЗВОР П ООД


Обща стойност : 10 000.00 лв ., от които 8 500.00 лв . европейско и 1 500.00 лв . национално съфинансиране

Начало 11.08.2020 г Край: 11.11.202 0 г